KRÓTKI ZARYS DZIAŁALNOŚCI AYHANA DOYUKA

Ponad dwadzieścia siedem lat temu Ayhan Doyuk podjął się olbrzymiego wyzwania urzeczywistnienia jednego z najambitniejszych projektów pilnie potrzebnych naszej planecie i całej ludzkości , a będącego jednocześnie jedną z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia – przywrócenia naturze ekologicznej równowagi utraconej na drodze jej nadmiernego i niekontrolowanego zanieczyszczania, którego źródłem jest akumulacja pozostałości natury organicznej i nieorganicznej.

Skażenie to nie tylko wpływa na życie na Ziemi, lecz w niepokojący sposób grozi również oddziaływaniem na miejsca znajdujące się poza granicami ziemskiej atmosfery.

02002

02002aW tamtych czasach mówienie o takich zagrożeniach nadal było sprawą odległą, gdyż efekty i następstwa zanieczyszczenia nie były tak jawne jak dzisiaj. Jednakże jego badania, nieustępliwość i mozolna praca doprowadziły do odnalezienia i rozwinięcia rozwiązań takich problemów. Mijały lata, a głos jego ostrzeżenia przechodził przez całą planetę zapowiadając nadchodzącą konieczność zastosowania metod, które w sposób trwały rozwiązałyby poważny kryzys, w obliczu którego stanęła ludzkość, a który pogarszał się z dnia na dzień. W trakcie tej podróży znalazło się wiele przeszkód i zostało zainwestowane bez wytchnienia wiele wysiłku. Lecz rezultaty jego wytrwałości pojawiały się, kształtując się krok za krokiem, gdy w tym samym czasie pokonywał on etapy konieczne do tego, aby być w stanie zaproponować światu korzyści wynikające z własnych odkryć.

02002eW roku 2000 po długim procesie synchronizacji z własnym rytmem rozwoju i badań utworzył on A.D. Perfect Solutions World Systems, czyli punkt oparcia, w którym jego wizja połączona została ze swym zastosowaniem w rzeczywistości. 02002dW tym samym czasie utworzył on stronę internetową www.adperfectsystems.com, na której wyszczególniona została gama rozwiązań zorganizowanych w systemach odpowiadających każdemu z obszarów.

Po wykonaniu tego zadania jego kolejnym celem stało się utworzenie następnego zakładu produkcyjnego, różniącego się od istniejącej już fabryki w Turcji, tym razem zlokalizowanego w Europie, gdzie mogłyby być wytwarzane wszystkie produkty zawierające się w owych systemach.

Jego praca była nieustanna, tak jak przebieg jego badań, skupiony na tym, aby w każdej chwili odnaleźć konieczne rozwiązania. 02002bPostępując w taki sposób i obserwując fakt, że poziom zanieczyszczenia stawał się coraz dotkliwszy, wynalazł on AyDo AquaElix™, które jest jego najnowszym odkryciem. Jest ono remedium dla natury dającej w absolutnie jawny sposób sygnały o swoim braku ekologicznej równowagi i domagającej się tą drogą o energiczne przedsięwzięcie kroków prowadzących do skorygowania tego stanu rzeczy.

02002fW dniu dzisiejszym ten krok również się dokonał. Dowodem na to jest gama produktów będąca w tej chwili przedmiotem produkcji, a którą przedstawiamy na stronie www.adperfectsystems.com. Znajdują się tam rozwiązania i odpowiedzi, które są w stanie uleczyć problemy spowodowane zanieczyszczeniami, jakie niszczą naszą planetę, skracając w ten sposób trwanie na niej życia ludzkiego.

Istnieje jednakże jeszcze jeden krok, który wszyscy musimy poczynić w rzeczywistości.

Jest to jego największym marzeniem... ,jak również naszym – zespołu współpracującego z AyDo Perfect Solutions i AyDo World Projects. Chodzi o poziom sumienia, przy którym kochamy życie, zamiast go niszczyć, przy którym je ochraniamy, zamiast go ograbiać, przy którym utrzymujemy je w stanie Wolności, Szacunku i Harmonii, w stanie w jakim Życie zostało stworzone.

02002g

Można uznać, że wraz z adaptacją tej technologii staniemy się świadkami zarania nowego czasu.