Ta strona internetowa, w tym wszystkie treści i funkcje dostępne na tej stronie internetowej( „Witrynw”), są publikowane i obsługiwane pod bezpośrednim nadzorem pana Ayhana Doyuka. Po wejściu na stronę, przeszukując i korzystając z tej strony, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, warunki przedstawione poniżej.

  1. PRAWO DO KORZYSTANIA ZE STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI

Strona ta jest tylko do użytku osobistego i bezpośredniego, jak również dla celów informacyjnych i edukacyjnych. Licencjobiorca nie może rozpowszechniać, wymieniać, modyfikować, sprzedawać lub przekazywać czegokolwiek skopiowanego z tej strony, włączając, lecz nie ogranicza się do żadnego tekstu, obrazów, materiałów audio i wideo, dla żadnej firmy, handlowej lub celów publicznych.

Wchodząc do serwisu akceptujesz niniejsze Warunki Użytkowania, a AD Word Project i pan Ayhan Doyuk udzielamy Państwu niewyłącznej, niezbywalnej, z ograniczonym prawem do wprowadzania, wyświetlania i korzystania z tej strony. Zgadzasz się nie wpływać/przerywać lub próbować wpłynąć/przerwać działanie tego serwisu w jakikolwiek sposób.

Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie treści i opatentowanego logo, znaków usługowych i towarowych mogą naruszać prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do prywatności i jawności oraz niektórych ustaw karnych i cywilnych.

  1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODSZCKODOWNIA; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz z tej witryny na własne ryzyko. Strona jest dostarczana „ tak jak jest” w odniesieniu do zawartych na stronie treści, AD Word Projects i pan Ayhan Doyuk nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do dokładności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek treści publikowanych lub dostępnych za pośrednictwem witryny lub serwera, sprawia że strona ta dostępna jest bez wirusów oraz innych elementów które mogą zainfekować lub uszkodzić sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inne mienie w przypadku uzyskiwania dostępu, przeglądania, pobierania lub innego sposobu korzystania z witryny.

W żadnym wypadku AD Word Projects i pan Ayhan Doyuk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub specjalne szkody związane z (a) stosowaniem, (b) niemożliwością używania, (c) błędami lub pominięciem w treści i funkcji na tej stronie.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

AD Word Projects stworzył niniejsze oświadczenie w celu wykazania naszego zaangażowania na rzecz ochrony prywatności. Poniżej ujawnia zasady gromadzenia i rozpowszechniania informacji na tej stronie internetowej WWW.

Ta witryna może zawierać linki do innych witryn, które będą wyłącznie upoważnione przez pana Ayhana Doyuka i ADPS. Nawet w ten sposób www.adperfectsystems.com nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności oraz zawartość tych stron.

ADPS może ujawnić informacje o użytkownikach w szczególnych przypadkach, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub podjęcia kroków prawnych przeciwko osobie, która może przyczynić się do uszkodzenia lub zakłócenia (umyślnie lub nieumyślnie) z prawami lub własnością ADPS lub pana Ayhana Doyuka, innych użytkowników serwisu, lub kogokolwiek innego kto może być pokrzywdzony na skutek takich działań.

ADPS nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki witryn internetowych stron trzecich, które mogą być upoważnione do powiązania (link) z naszą stroną.

ADPS może zmieniać politykę prywatności, bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego, proszę odnosić się do tych warunków regularnie.

  1. BEZPIECZEŃSTWO

Strona ta posiada środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji pod naszą kontrolą. ISP dostarcza zapory dla bezpieczeństwa stosowania, i tylko nasz autoryzowany Web master lub pan Ayhan Doyuk osobiście ( przypisany identyfikator i hasło) będą mieli dostęp do bazy danych.