Woda jako element fizyczny jest uniwersalną, ożywiającą i podtrzymującą biologiczne związki substancją.bases01 Jest ona pośrednikiem pomiędzy życiem i śmiercią, chorobą i zdrowiem, jednością i nicością. Jest ona nośnikiem i stróżem Tajemnej Formuły nazwanej Perfect Solution Moher Water (z ang. Doskonały Roztwór Wody Bazowej), produkowanej przy pomocy metod mechanicznych, fizycznych i energetycznych.

bases02Połączenie Perfect Solution Mother Water z wysokiej jakości wodą źródlaną tworzy jako rezultat Perfect Aqueos Solution (z ang. Doskonały Roztwór Wodny) – AyDo AquaElix™.

Woda ta jest bazą (o zawartości do 97%) każdego z produktów stworzonych, aby pokryć specyficzne zakresy działań, jakie musi ona wykonać celem osiągnięcia swego głównego celu – eliminacji zanieczyszczeń pochodzących od węglowodorów i ich transformacji w bioodżywki (nawóz, biopokarm) oraz kwasy tłuszczowe, jak również drugiego celu – zamknięcia w kapsułkach wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia nieorganicznego i ich transformacji w substancje niegroźne.

Nasz Roztwór Perfect Aqueos Solution – AyDo AquaElix™ jest substancją znajdującą się w intymnym związku z życiem. Dla przykładu – nie jest on wyizolowanym elementem chaotycznie dodanym czy wlanym do wód, ziemi, powietrza itp. celem ostatecznego rozwiązania jakiegoś problemu. Jest on przyjazną substancją będącą w stanie reagować z innymi molekułami, transformując je i dzieląc się z nimi tą samą informacją, którą niesie – Życiem. Nawet gdy jego działanie zostanie zakończone, nadal utrzymuje on tę samą informację Życia, bez żadnych zmian. Jego struktura jest zdumiewająco silna, a jednocześnie zdumiewająco zdolna do wchodzenia w połączenia.

Perfect Aqueos Solution – AyDo AquaElix

Zawiera ona zawiesiny minerałów – koloidy – o wysokiej proporcji węgla i krzemianów. Jest ona doskonałą strukturą utrzymującą i wspomagającą życie, co można zaobserwować na fotografii mikroskopowej.

biopat


Trzy zdjęcia po lewej ukazują Perfect Aqueos Solution pod mikroskopem elektronowym. Przedstawiają one jej wzorzec bioenergetyczny, jak również formy jej krystalizacji.Aby zrozumieć dwie cechy jej struktury – jej wysoki opór, jak i wysoką przystosowalność - musimy przyjrzeć się i zrozumieć jej formę i energię.

Poniżej, na zdjęciach wykonanych kamerą Kirlianowską, widzimy różnicę pomiędzy polami energii zwykłej wody z kranu a wodą (wodą z kranu lub wodą źródlaną) zmieszaną z naszym AyDo AquaElix™. 

kirlian1

kirlian2

kirlian3

Woda źródlana
zmieszana z
A.D. Perfect Solution Formula

Woda z kranu

Woda z kranu
zmieszana  z
A.D. Perfect Solution Formula

 

 

 

Wiemy, że woda jest produktem chemicznym utworzonym z dwóch prostych elementów – wodoru i tlenu. Jej wzór jest również bardzo prosty – H2O, lecz jej struktura jest dużo bardziej złożona. Gdy znajduje się ona w formie płynnej, jest wtedy dynamicznym elementem znajdującym się w ciągłym ruchu, tak jak życie. Jej wodór jest łatwo przystosowalny, tworzy silne związki z innymi elementami, które jednocześnie są wystarczająco kruche, aby zostać z łatwością złamane i tworzyć związki ciągle na nowo.

03002Gdy tylko nasz AyDo AquaElix™ dostosuje się do każdego ze swych specyficznych zastosowań – w wodzie, gruntach, powietrzu, ogniu, czy jako środek czyszczący (użytku domowego lub przemysłowego), produktach przeznaczonych do ciała ludzkiego czy zwierzęcego - i wykona pracę nad rozwiązaniem konkretnego problemu, zaczyna analizować obecne w nich zanieczyszczenia i natychmiast rozpoczyna proces transformacji węglowodorów w bioodżywki i aminokwasy oraz kapsułkację metali ciężkich.

A zatem woda źródlana najlepszej jakości jest nośnikiem naszego podstawowego Roztworu, czego rezultatem jest AyDo AquaElix™, który jest wodą o zdumiewającym poziomie energetyzacji i wyjątkowej oraz szczególnej charakterystyce polegającej na tym, że przedostaje się ona do wewnątrz molekułów węglowodoru, łamiąc wiązania pomiędzy węglem i wodorem oraz uwalniając atomy obydwu elementów, które tworzą następnie nowe związki i wytwarzają inne reakcje biochemiczne.

Jednym z rezultatów tej transformacji jest ozdrowienie wody, gdziekolwiek by się nie znajdowała, z nieżywego do żywego i naenergetyzowanego elementu stającego się całkowicie wolnym od zanieczyszczeń i ponownie „oddychającym”. Proces dopełnia się po 21 dniach recyklingiem wszystkich zawartych w niej skażeń, czyniąc ją w 100% czystą.

Wtedy to poziom COD (chemical oxygen demand, z ang. chemiczne zapotrzebowanie na tlen) oraz BOD (biological oxygen demand, z ang. biologiczne zapotrzebowanie na tlen) osiąga wyniki bardzo zbliżone do 0.

Rezultatem jest ponownie H2O będące czystą wodą zdolną do tworzenia nowych związków, tak jak była ona do tego zdolna, będąc pierwotnie zdrowym elementem znajdującym się w nieustającym procesie tworzenia i przetwarzania, transformującym wszystko to, czego dotykała. Staje się ona zatem ponownie zdolna do przyjmowania tlenu, azotu oraz dwutlenku węgla z powietrza. Z gleby pobiera potas, wapń, mangan, sód i inne minerały w mniejszych ilościach.

Po zakończeniu tego procesu zawartość tlenu osiąga w niej poziom 60 do 70%, a na skutek otwarcia się zaciśniętej siatki, obecnej przy zanieczyszczeniach, 25,5 do 30% tlenu z powietrza zostaje przeniesionych do wód i gruntów na drodze naturalnego procesu „oddychania” wszystkich elementów, zachodzącego wówczas, gdy obecna jest naturalna równowaga. Podczas wszystkich tych reakcji bardzo istotną rolę odgrywa molekuł wody. W taki sposób po części uwolniony wodór, z powodu swojej charakterystycznej tendencji, przechodzi do atmosfery.

W zależności od specyficznej charakterystyki i konkretnej wagi substancji wymagającej transformacji, staje się ona zarówno zawiesiną, którą można zebrać i z łatwością odzyskać do przyszłego użytkowania, jak i opadającym osadem pozostającym jako bioodżywka. Proces ten łatwo zaobserwować i wyjaśnić, gdy oddziałujemy na zanieczyszczoną wodę. Taki sam proces odbywa się przy oddziaływaniu na grunty, ogień i powietrze, lecz nie jest to tak łatwo zauważalne, jak przy procesie oddziaływania na wodę. Chodzi tu jednakże o tę samą zasadę, ponieważ tak woda (jako nośnik naszego Wodnego Roztworu), jak i Aqueos Solution – AyDo AquaElix™ zawsze działają w ten sam sposób.

Następująca grafika ilustruje ten proces:

 

W chwili, gdy Aqueos Solution – AyDo AquaElix™ Water Safe wchodzi w kontakt z zanieczyszczoną wodą, łamie ona wszelkie wiązania węgla w strukturach węglowodorowych. Dochodzi przy tym do wielu chemicznych zmian. Najbardziej niezwykłą z nich jest fakt, że wodór i tlen zostają uwolnione do atmosfery. Węgiel opada jako osad i zostaje przetransformowany w bioodżywki.

Inne nieorganiczne elementy i metale ciężkie zostają zakapsułkowane i nie stanowią dalszego zagrożenia. Woda staje się krystalicznie czysta i jest w stanie na nowo podtrzymywać życie.

Zakapsułkowane lub przetransformowane zanieczyszczenia mogą zostać zmuszone do osadzania się na dnie lub do pływania na powierzchni, celem ułatwienia zadania ich zebrania.

Nici struktur różnych molekułów obecnych w środowisku, które zostało poddane oczyszczaniu rozszerzają się, w przeciwieństwie do zwartej struktury, która tworzy się, gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniami. Dalszymi efektami procesu rozszerzania są następujące zjawiska:

  • Metale ciężkie i inne niebezpieczne związki chemiczne zostają zakapsułkowane, osadzają się i zamieniają w niegroźne.
  • labtest-helsinkieng

  • Inne związki organiczne zostają przetransformowane w bioodżywki oraz naturalne nawozy.
  • Szkodliwe bakterie i wirusy również zostają zakapsułkowane i wyizolowane, po czym z biegiem czasu obumierają, gdyż nie są w stanie pasożytować na molekułach sodu.

chemichainGdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniami pochodzącymi od węglowodorów, wiązania pomiędzy molekułami są zbyt ściśnięte, tworząc zwartą sieć, która zatrzymuje inne elementy. Siatka taka tworzy toksyczność zabijając TLEN oraz Życie, ponieważ natura nie jest w stanie oddychać.