Nasza technologia stanowi połączenie rozwiązań dla problemów z którymi ludzkość musi się zmierzyć w dzisiejszych czasach, ze względu na ogromne zanieczyszczenia pochodzące od węglowodorów i petrochemii, które zakłócają równowagę rozwoju na Ziemi, wpływając na środowisko ( powietrze, wodę, glebę i roślinność) jak również ludzi i zwierząt.

Będąc w koncepcji, ten parasol rozwiązań skupia grupę poszczególnych systemów, które p. Doyuk opracował poszczególnie dla każdego z określonych problemów.

Każdy system został stworzony z własnymi procedurami, które należy stosować i protokołów dla każdego przypadku, każdy z poszczególnych systemów jest zarządzany przez inną jednostkę.

System AyDo™ wspiera różne obszary działania, obejmując szeroki zakres przejawu życia na tej planecie oraz jej potrzeby w zakresie opieki, oczyszczania i odkażania.

System AyDo™ umożliwia pełne odtworzenie zdegradowanego środowiska, utrzymania oczyszczonych obszarów, jak i uniknięcie dalszych zakażeń, rekonwalescencji i utrzymania straconej równowagi ekologicznej.

Rdzeń systemu tej technologii posiada pięć kolejnych głównych sub-systemów. Każdy z nich ma konkretny obszar zainteresowań i na przykład, każdy z nich posiada linię produktów z różnymi procedurami do zastosowania. Również program edukacji dla znajomości działania poszczególnych systemów, jak również protokoły postępowania.

  1. ADS OCHRONA ŚRODOWISKA: służy do odtworzenia środowiska, odkażaniu wszelkich typów zanieczyszczonej wody, suchej i zniszczonej gleby, zanieczyszczonego powietrza, zapobieganiu i gaszeniu pożarów, do zarządzania problemami śmieci, zanieczyszczeń od węglowodorów i ropopochodnych.
  2. ADS GREEN SAFE: dla zdrowego i bezpiecznego rolnictwa, oferuje różne rozwiązania dla roślin sadzonych w glebie jak również w systemie hydroponic.
  3. ADS CZYSZCZENIE: środki czyszczące dla domu i przemysłu.
  4. ADS ODŻYWIANIE: W dziedzinie pielęgnacji ciała, w odniesieniu do niezbędnych produktów przeznaczonych do codziennej pielęgnacji i potrzeb higienicznych, jak również piękna i wzmocnienia ciała.
  5. ADS DLA ZWIERZAT: pielęgnacja zwierząt gospodarskich i domowych.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami.