Ayhan Doyuk twierdzi, że prawdziwie rzeczywista Egzystencja niemożliwa jest bez posiadania dobrego celu życia. Cel ten musi kierować się dobrocią, korzyścią dla wszystkich żywych istot i dla manifestacji wszelkiego życia. W przeciwnym wypadku nie będzie ona zwycięska.

My, jego zespół, dołączyliśmy do niego na tej ścieżce i od wielu lat pracujemy nad tym samym celem, co spowodowało, że wspólnie zdefiniowaliśmy “naszą misję”:

Jest nią

przywrócenie utraconej równowagi ekologicznej na Ziemi przy użyciu NANO TECHNOLOGII AyDo AquaElix™ stworzonej przez Ayhana Doyuka.

Jest nią

otwarcie bram do dobrej przyszłości dla ludzkości, mającej możliwość ponownego życia na zrównoważonej planecie.

Jest nią

niesienie nadziei, która może zmaterializować się w konkretnych działaniach zmierzających do polepszenia jakości życia.

 

Aby osiągnąć te główne cele naszej misji zostały poczynione następujące kroki:

 1. Badania i rozwój różnego użytkowania Nano Technologii AyDo AquaElix™, skupiające się na czterech głównych obszarach jej zastosowania:
  • środowisku naturalnym,
  • oczyszczaniu (zastosowaniu domowym i przemysłowym),
  • linii produktów dla ciała ludzkiego,
  • linii produktów dla zwierząt.
 2. Zaprojektowanie szerokiej linii produktów celem pokrycia różnych obszarów zastosowania tej technologii oraz uzyskanie dla niej rejestracji oraz pozwoleń na jej produkowanie.
 3. Utworzenie miejsc produkcyjnych będących w stanie sprostać zapotrzebowaniu na takie produkty na całym świecie.
 4. Poinformowanie świata o istnieniu tej technologii poprzez serię konferencji, sympozjów, reportaży i demonstracji na małą i wielką skalę, przeprowadzanych przez Ayhana Doyuka.
 5. Utworzenie bezpośredniej komunikacji z rządami na całym świecie.
 6. Stworzenie wiarygodnej strony internetowej www.adperfectsystems.com , będącej jedyną stroną zarządzaną pod nadzorem pana Doyuka. Na owej stronie wszyscy mogą uzyskać poprawne i pewne informacje dotyczące owej technologii i jej rozwoju.
 7. Utworzenie w wielu krajach programów nauczania obejmujących teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań tej technologii na wszystkich obszarach.

Wizja

Widzimy uleczony świat, odpowiedni dla wszystkich strumieni życia prowadzących egzystencję w zgodzie z najwyższymi poziomami ekologicznej i energetycznej równowagi. Widzimy świat wolny od zanieczyszczeń i zniszczeń. Widzimy świat, w którym natura, ludzie i zwierzęta są w stanie żyć w Pokoju i Harmonii między sobą i resztą Wszechświata. Widzimy świat twórczości i ewolucji.