W trakcie wszystkich tych lat wytężonej pracy Ayhan Doyuk otrzymywał różnego rodzaju wyrazy uznania od rządów, instytucji, uniwersytetów i osobistości, którzy stali się świadkami zastosowania jego technologii, którzy rozpoznali to, kim jest nie poprzez jego słowa, lecz działania. Wyrazili oni uszanowanie dla jego wizji i mądrości, poznawszy jego misję i rezultaty jego pracy, oraz uznanie dla wymiaru jego odkryć, jak i jego całkowitego oddania w swojej służbie przynoszącej korzyści dla ogółu.

Ayhan Doyuk nieustannie otrzymuje z całego świata zaproszenia nakłaniające go do dzielenia się swoją wiedzą i technologią podczas różnego rodzaju sympozjów, warsztatów, wykładów oraz demonstracji. Szczególnie dziś jego obecność staje się coraz częściej koniecznością przy różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, ponieważ punktem zapalnym dzisiejszego świata stała się dramatyczna sytuacja ludzkości stojącej w obliczu drastycznych zmian klimatu i gwałtownych reakcji natury, będących odpowiedzią na nadmierny poziom skażenia.