Właściwości wody, jej charakterystyka, struktura i decydujące znaczenie w ewolucji życia na tej planecie rozumiane są coraz lepiej każdego dnia, wraz z pojawianiem się coraz głębszej wiedzy i jej dostępnością dla każdego. Jednakże wszystkie te cenne informacje bazują na założeniu, że posiadamy tę doskonałą wodę, jaka istniała w chwili, gdy została stworzona. Zapominamy , że nie jest ona już na tej planecie dostępna, poza pojedynczymi przypadkami, które końcem końców nie są w stanie rozwiązać zapotrzebowania na wodę dla całego życia na Ziemi.

W ostatnich latach zostało rozwiniętych z dobrymi rezultatami wiele technologii podnoszących jakość wody, zapominamy jednak, że woda, której jakość jest podnoszona staje się czysta jedynie w mniejszym lub większym stopniu. Zapytajmy wobec tego, co zrobimy w chwili, gdy zanieczyszczenie wody uniemożliwi tym urządzeniom podnoszenie jej jakości, a które pracują głównie na poziomach energii, które zmieniają i podnoszą jej frekwencję i wibracje? Co zrobimy, gdy po „oczyszczeniu” wody różnymi metodami – chemiczną, promieniami ultrafioletowymi i innymi sztucznymi sposobami - stwierdzimy, że jest ona nieżywa, a zatem niezdolna do podtrzymywania życia?

Z pewnością całkowicie zgodzimy się z tym, że takie wysiłki są istotne, lecz niewystarczające, gdyż naszym głównym problemem są poziomy fizyczne. Jest to również poziom, na którym działa nasz AyDo AquaElix™, stanowiący trwałe rozwiązanie dla naszych problemów ze środowiskiem naturalnym. Jest to substancja, która działa zarówno w warstwie fizycznej, jak i energetycznej. Gdy tylko zostanie rozwiązany główny problem na poziomie fizycznym, konsekwencją tego stanie się działanie skutkujące wzrostem poziomu energetycznego, a frekwencja wibracyjna będzie w stanie na nowo nieść informację życia.

Naukowcy studiowali różne właściwości oddziaływania wody AquaElix™ Ayhana Doyuka, efektem czego stało się odkrycie niezwykłych różnic pomiędzy substancjami poddawanymi działaniu jego AyDo AquaElix™ a tymi, które nie były poddane takiemu oddziaływaniu, czy też po prostu tymi, na które oddziaływano zwykłą wodą z kranu.

Jednym z przykładów niech będą studia krystalograficzne przeprowadzone przez naukowca Marie Françoise Tenson w jej laboratorium we Francji, podczas których chleb oraz lakteol traktowane były AyDo AquaElix™ oraz wodą z kranu, jako „świadkiem” oddziaływania na substancje tego samego rodzaju.

Podczas badań pani Tenson na jaw wyszły zdumiewające różnice w wyglądzie substancji traktowanych AyDo AquaElix™, polegające na redukcji starzenia w molekułach chleba i redukcji utleniania w lakteolu. Jednocześnie substancje te charakteryzowały widoczne wzorce krystalizacji, ukazujące pięknie zorganizowaną strukturę, w przeciwieństwie do zestarzałej i powiązanej struktury substancji, na które oddziaływano wodą z kranu.

Woda nie jest jedynie obecna w naturze. Jest ona również głównym elementem podtrzymującym życie w ciele ludzkim, jak i zwierzęcym. Zawartość wody wynosi w nich ponad 75%. Oznacza to, że poprzez utrzymywanie wody odpowiedniej jakości w naszym ciele i we wszystkich cieczach ciała utrzymujemy niski poziom utleniania, co spowalnia proces starzenia i przez co nasza nieustannie oczyszczana krew otrzymuje lepsze natlenienie, a poziomy energii wzrastają w zdumiewający sposób.

Dłuższe życie uzależnione jest od zdrowego stanu ciała oraz od umiejętności ciała do samoregeneracji. Chodzi tu o odpowiedni współczynnik pH, odpowiednie odżywianie (w każdym znaczeniu tego słowa) i odpowiedni element regeneracyjny znajdujący się w ciele – dobrą wodę.

Powracając do oddziaływania technologii AyDo AquaElix™, pozostającej się w bliskim związku z naturą, możemy powiedzieć, że podczas oczyszczania wody jej chaotyczna struktura molekularna spowodowana zanieczyszczeniami i niskim poziomem energii zostaje przetransformowana w piękną, doskonałą, krystaliczną strukturę, stając się na nowo prawdziwie zdrową i czystą wodą.

princ-b1

Wodę z kranu cechuje
brak struktury lub też struktura „chaotyczna”


princ-b2

AyDo AquaElix™ jest pięknie
ustrukturyzowana,
ukazując szczególny
doskonale ułożony krystaliczny wzorzec

 

Poniższe zdjęcia mikroskopowe wykonane przez dr Dawida Schweitzera ukazują interakcję pomiędzy koloidami a biofotonami.

colloidGdy cząsteczki koloidów zawieszone w cieczy posiadają w przybliżeniu tę samą średnicę i/lub ten sam ładunek, to są w stanie same z siebie grupować się w krystaliczne trójwymiarowe struktury, nazywane kryształami koloidalnymi. Odstępy w sieci przestrzennej tych kryształów w zależności od średnicy i interakcji koloidu mogą być rzędu długości fali widzialnego światła (stałego światła emitowanego przez wszystkie biologiczne systemy w odniesieniu do pojedynczych fotonów, co wskazuje na biologiczne zjawiska kwantowe).

Stąd wzajemne reakcje pomiędzy tymi cząsteczkami krystalicznymi (koloidami) a biofotonami (światłem emitowanym przez biologiczne, żywe systemy) mogą ukazać się nam na fotografii mikroskopowej, takiej jaką wykonali dr Schweitzer, czy Marie Françoise Tenson, co dzieje się, jeżeli chodzi o strukturę i optyczne wzorce obserwowanych elementów. Jednocześnie demonstruje nam to poziom energetyczny obserwowanego elementu, stosownie do emisji światła i struktury organizacyjnej koloidów. Tenże poziom energii wskazuje jednocześnie na poziom życia w obserwowanym elemencie.

Poprzez studia i obserwacje dr Schweitzer ustalił, że woda z kranu jest energetycznie i strukturalnie nieżywa, podczas gdy A.D. Perfect Solution Water – AyDo AquaElix™ - jest doskonale ustrukturyzowana i żywa.

lightingBadania i obserwacje Marie Françoise Tenson pokazały, że woda z kranu nie była w stanie podtrzymywać życia w elementach, na które oddziaływała, a które sfermentowały i popsuły się w bardzo krótkim okresie czasu, ukazując chaotyczne wzorce krystalizacji. W przeciwieństwie do tego te same elementy potraktowane AyDo AquaElix™ były w stanie pozostać nienaruszone z doskonałą krystaliczną strukturą przez dużo dłuższy czas. Innym bardzo ważnym aspektem wartym odnotowania są procesy dotyczące komórek krwi w odniesieniu do komórkowego utleniania, procesów starzenia, poziomów energetycznych, ruchów komórkowych oraz natleniania. Przy wszystkich tych procesach AyDo AquaElix™ przyjmowany przez ludzi ukazuje zdumiewającą zdolność poprawiania stanu ich systemu immunologicznego i przyspieszania procesu regeneracji wewnątrz komórek ciała, pomagając całemu systemowi pozostawać zdrowszym i pracować w równowadze, przynosząc dłuższe życie w wolności od toksyn i jonów dodatnich, prowokujących szybkie utlenianie i starzenie się.

Tego rodzaju zdjęcia przekazują jeszcze dodatkowe informacje odnośnie tego, jak Doskonałym Przewodnikiem Energii jest AyDo AquaElix™. W naszej formule przedziały intensywności biofotonów są wysokie, a interakcja z koloidami pokazuje doskonale krystaliczny i uporządkowany układ.

Ponieważ koloidy mogą być zasilane ładunkiem, przez co wchodzą w interakcję z siłami dalekiego zasięgu, to takie sekwencyjnie ułożone wzorce krystaliczne stają się doskonałym „przewodem” dla czystej energii, czego skutkiem jest brak niezdrowych fal elektrycznych wytwarzanych przez użytkowanie gęstej sieci przewodów elektrycznych, brak niebezpiecznych pól elektromagnetycznych oraz brak możliwości wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju porażenia elektrycznością, czy też spięć elektrycznych.

Ten złożony eksperyment ukazał interakcje pomiędzy koloidami i biofotonami zarejestrowane na fotografiach mikroskopowych, które wyjawiły szeroką gamę informacji o działaniu naszego AyDo AquaElix™. Istnieją jednak bardzo proste eksperymenty demonstrujące jego inne właściwości. Gdy przykładowo wymieszamy go z olejem, powstanie żel składający się z kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Przez żel ten nie przechodzą promienie lasera, ukazując jego wyjątkową zdolność do zamykania drogi, prowadzenia i zmiany trasy fotonów. Otwiera to następne szerokie i interesujące pole badań i rozwoju – pole badań optycznych.

Następną bardzo ważną koncepcją i cechą odkrycia Ayhana Doyuka - AyDo AquaElix™ - jest fakt, że roztwór ten jest doskonałym katalizatorem.

ph-balanceZazwyczaj substancje o różnych poziomach lepkości, różnych temperaturach, różnych wagach molekularnych nie mogą zostać pomieszane, a kwasy i zasady nie są w stanie wymieszać pomiędzy sobą swoich różnych faz. Chemicy zazwyczaj układają reakcje organiczne tak, aby odbywały się one przy optymalnych warunkach dla konkretnej reakcji, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Aby to osiągnąć, koniecznym jest, by chemik był świadom pożądanego katalizatora, bez znaczenia, czy reakcja jest odwracalna, czy nie oraz jak odnieść korzyść z pozycji równowagi. Oznacza to, że katalizatory są często podstawą szybkich reakcji chemicznych. I dokładnie tym jest nasz AyDo AquaElix™, który umożliwia dokonanie tego, co nie było możliwe wcześniej, w żadnych ekstremalnych warunkach. Teraz możliwe jest połączenie elementów, których zazwyczaj nie da się kombinować, ze względu na właściwość naszej wody bazowej polegającą na tym, że jest ona heterogenicznym, czy też kontaktowym katalizatorem posiadającym możliwość wchłaniania i kapsułkowania, pozostającym przy tym niezmienionym przez reakcję.

Można powiedzieć, że jest ona najsilniejszym katalizatorem, który odegra podstawową rolę w życiu, gdy potrzebne będą przyspieszone reakcje, rozpad molekularny i transformacje bez wpływania na równowagę reakcji.

Poza faktami zaprezentowanymi powyżej wiemy, że kwasy i zasady, będąc dwoma różnymi związkami chemicznymi posiadają przeciwstawne cechy, z konieczności będące elementami balansującymi, które umożliwiają uzyskanie równowagi. W odniesieniu do tego nasza woda bazowa AyDo AquaElix™ działa jako Doskonały Element, który umożliwia stabilną równowagę tych dwóch przeciwstawnych sobie związków, generując stały współczynnik pH leżący na poziomie 7,0 zawsze, gdy stosowany jest nasz roztwór.

W czasie, gdy dopełnia się proces kapsułkowania, katalizy i wyrównywania współczynnika pH, dochodzi do oczyszczania i odkażania.

Produkty AyDo AquaElix™ posiadają nie tylko wyjątkowy skład. Są one również rezultatem różnych specyficznych modyfikacji, wykonywanych dla każdego indywidualnego przypadku z naszej wody bazowej AyDo AquaElix™.

slide23Owa woda bazowa AyDo AquaElix™ umożliwia nam umieszczanie wszelkich i każdego rodzaju elementów w jednym pojemniku i oddziaływanie na nie w tym samym czasie, co pozwala nam na wykonywanie indywidualnych roztworów przeznaczonych do rozwiązywania dowolnego konkretnego problemu.

W chwili obecnej zauważamy, jak wiele szczególnych cech skupia w sobie jednocześnie, w jednym elemencie nasza formuła, z których wszystkie wskazują na rewolucyjną zmianę polegającą na odejściu od starych naukowych paradygmatów i przejściu do nowego zarządzania technologiami i nowego progu technologicznego na Ziemi.

Po wszystkich tych latach Ayhan Doyuk jest dzisiaj w stanie powiedzieć, że posiada Wiedzę, Doświadczenie, przeprowadzone Badania i rozwinięte Indywidualne Systemy dla każdego z przypadków oraz Specyficzne Formuły przeznaczone dla każdego Indywidualnego Systemu.

 

slide25

Spoglądając na niektóre z parametrów naszych środków i znając zawartą w nich bardzo prostą zasadę życia, rozpoznajemy, że woda bazowa AyDo AquaElix™ wynaleziona przez Ayhana Doyuka daje nam rzeczywistą możliwość odnowy sytuacji środowiska naturalnego na plancie poprzez realny proces transformacji i rozwiązań dla wszystkich obszarów fizycznych problemów. Ayhan Doyuk udostępnia dzisiaj wodę bazową AyDo AquaElix™ poprzez Systemy A.D., co obejmuje indywidualne dostosowanie produktów do każdego konkretnego projektu, którym zarządza AyDo World Projects.

Jeżeli bylibyśmy w stanie zreasumować cały proces w jednym wyrażeniu, powiedzielibyśmy:
AyDo AquaElix™ należy do naturalnego cyklu życia. Jest on częścią procesu kreacji i transformacji Życia we Wszechświecie. Z tego względu jest nietoksyczny, nierakotwórczy, niekorozyjny i bezpieczny dla życia. Podtrzymuje on biosubstancje i jest biotransformatorem.