home02

Prezentujemy w tym miejscu aktualizację związaną z badaniami, doświadczeniami i rozwojem dokonanymi przez Ayhana Doyuka oraz przedstawiamy jego działania, które miały miejsce w ostatnich latach tego nowego tysiąclecia.

W tym czasie został przez niego poczyniony następny krok, związany z tym wyjątkowym okresem na Ziemi, ponownie oferujący pełną gamę rozwiązań i możliwości. Jego celem jest niesienie nadziei i odrodzenia dla planety, odwrócenie procesów śmierci środowiska naturalnego spowodowanych przez nadużywanie energii i technologii oraz transformacja zanieczyszczeń pochodzących od petrochemikaliów i węglowodorów.

W chwili obecnej uruchamiany jest nowy “parasol” działań, znajdujący swoje odzwierciedlenie w organizacji AyDo World Projects i tworzący nową integracyjną strukturę, która byłaby w stanie podjąć się różnych projektów na całym świecie. Ich celem jest przyniesienie trwałych rozwiązań dla każdego ze specyficznych problemów środowiska naturalnego, których rozwiązanie ma dokonać się w najbezpieczniejszy z możliwych sposobów. Chodzi tu o nadrzędną organizację, której zadaniem jest zarządzanie projektami na całym świecie, a która jest w stanie w pięknie i harmonii pomóc w przywróceniu utraconego naturalnego porządku, który umożliwiałby wszystkim strumieniom życia na prowadzenie egzystencji w zgodzie z najwyższymi poziomami ekologicznej i energetycznej równowagi.

A.D. PERFECT SOLUTIONS WORLD SYSTEMS nadal pozostaje centralnym miejscem skupiającym w sobie całościową koncepcję i technologię wykreowaną przez Ayhana Doyuka.

home05

Zapraszamy do zapoznania się z tą stroną celem otrzymania ogólnego, zaktualizowanego obrazu nas samych oraz zebrania podstawowych informacji potrzebnych wszystkim z nas: osobistościom rządowym, światowym instytucjom, organizacjom ekologicznym i zajmującym się środowiskiem naturalnym, społecznościom naukowym i edukacyjnym oraz sektorowi prywatnemu z całego świata zainteresowanemu rzeczywistą transformacją naszych problemów ze środowiskiem naturalnym przy pomocy przyjaznych rozwiązań stworzonych do zwalczania ogromnego zanieczyszczenia i jego konsekwencji dla życia ludzi i zwierząt.

Strona internetowa www.adperfectsystems.com jest jedynym przez Ayhana Doyuka autoryzowanym miejscem przedstawiającym tę nową fazę rozwoju. Cała jej zawartość podlega prawu autorskiemu i jest prawnie chroniona międzynarodowymi regulacjami przeciw kopiowaniu, dodawaniu zmian w treści czy rozpowszechnianiu. Jest ona jedynym miejscem, które zawierać może linki do poprawnych i wiarygodnych informacji znajdujących się online.
Inne znajdujące się w internecie informacje dotyczące Ayhana Doyuka czy jego zespołu, a różniące się od tych opublikowanych w tym miejscu są całkowicie nieprawdziwe oraz rozpowszechniane ze złymi intencjami celem wprowadzenia w błąd tych, którzy poszukują prawdy.
Pragniemy poprowadzić Państwa w odpowiednim kierunku i będziemy zaszczyceni, jeżeli będziemy mogli służyć pomocą.


Z poważaniem
A.D. Perfect Solutions World Systems
oraz AyDo World Projects

home00

Prezentujemy w tym miejscu aktualizację związaną z badaniami, doświadczeniami i rozwojem
dokonanymi przez Ayhana Doyuka oraz przedstawiamy jego działania, które miały miejsce w
ostatnich latach tego nowego tysiąclecia.
W tym czasie został przez niego poczyniony następny krok, związany z tym wyjątkowym
okresem na Ziemi, ponownie oferujący pełną gamę rozwiązań i możliwości. Jego celem jest
niesienie nadziei i odrodzenia dla planety, odwrócenie procesów śmierci środowiska
naturalnego spowodowanych przez nadużywanie energii i technologii oraz transformacja
zanieczyszczeń pochodzących od petrochemikaliów i węglowodorów.
W chwili obecnej uruchamiany jest nowy “parasol” działań, znajdujący swoje odzwierciedlenie
w organizacji AyDo World Projects i tworzący nową integracyjną strukturę, która byłaby w
stanie podjąć się różnych projektów na całym świecie. Ich celem jest przyniesienie trwałych
rozwiązań dla każdego ze specyficznych problemów środowiska naturalnego, których
rozwiązanie ma dokonać się w najbezpieczniejszy z możliwych sposobów. Chodzi tu o
nadrzędną organizację, której zadaniem jest zarządzanie projektami na całym świecie, a która
jest w stanie w pięknie i harmonii pomóc w przywróceniu utraconego naturalnego porządku,
który umożliwiałby wszystkim strumieniom życia na prowadzenie egzystencji w zgodzie z
najwyższymi poziomami ekologicznej i energetycznej równowagi.
A.D. PERFECT SOLUTIONS WORLD SYSTEMS nadal pozostaje centralnym miejscem
skupiającym w sobie całościową koncepcję i technologię wykreowaną przez Ayhana Doyuka.
Zapraszamy do zapoznania się z tą stroną celem otrzymania ogólnego, zaktualizowanego obrazu
nas samych oraz zebrania podstawowych informacji potrzebnych wszystkim z nas:
osobistościom rządowym, światowym instytucjom, organizacjom ekologicznym i zajmującym
się środowiskiem naturalnym, społecznościom naukowym i edukacyjnym oraz sektorowi
prywatnemu z całego świata zainteresowanemu rzeczywistą transformacją naszych problemów
ze środowiskiem naturalnym przy pomocy przyjaznych rozwiązań stworzonych do zwalczania
ogromnego zanieczyszczenia i jego konsekwencji dla życia ludzi i zwierząt.
Strona internetowa www.adperfectsystems.com jest jedynym przez Ayhana Doyuka
autoryzowanym miejscem przedstawiającym tę nową fazę rozwoju. Cała jej zawartość podlega
prawu autorskiemu i jest prawnie chroniona międzynarodowymi regulacjami przeciw
kopiowaniu, dodawaniu zmian w treści czy rozpowszechnianiu. Jest ona jedynym miejscem,
które zawierać może linki do poprawnych i wiarygodnych informacji znajdujących się online.
Inne znajdujące się w internecie informacje dotyczące Ayhana Doyuka czy jego zespołu, a
różniące się od tych opublikowanych w tym miejscu są całkowicie nieprawdziwe oraz
rozpowszechniane ze złymi intencjami celem wprowadzenia w błąd tych, którzy poszukują
prawdy.
Pragniemy poprowadzić Państwa w odpowiednim kierunku i będziemy zaszczyceni, jeżeli
będziemy mogli służyć pomocą.
2
Z poważaniem
A.D. Perfect Solutions World Systems
oraz AyDo World ProjectsPrezentujemy w tym miejscu aktualizację związaną z badaniami, doświadczeniami i rozwojem
dokonanymi przez Ayhana Doyuka oraz przedstawiamy jego działania, które miały miejsce w
ostatnich latach tego nowego tysiąclecia.
W tym czasie został przez niego poczyniony następny krok, związany z tym wyjątkowym
okresem na Ziemi, ponownie oferujący pełną gamę rozwiązań i możliwości. Jego celem jest
niesienie nadziei i odrodzenia dla planety, odwrócenie procesów śmierci środowiska
naturalnego spowodowanych przez nadużywanie energii i technologii oraz transformacja
zanieczyszczeń pochodzących od petrochemikaliów i węglowodorów.
W chwili obecnej uruchamiany jest nowy “parasol” działań, znajdujący swoje odzwierciedlenie
w organizacji AyDo World Projects i tworzący nową integracyjną strukturę, która byłaby w
stanie podjąć się różnych projektów na całym świecie. Ich celem jest przyniesienie trwałych
rozwiązań dla każdego ze specyficznych problemów środowiska naturalnego, których
rozwiązanie ma dokonać się w najbezpieczniejszy z możliwych sposobów. Chodzi tu o
nadrzędną organizację, której zadaniem jest zarządzanie projektami na całym świecie, a która
jest w stanie w pięknie i harmonii pomóc w przywróceniu utraconego naturalnego porządku,
który umożliwiałby wszystkim strumieniom życia na prowadzenie egzystencji w zgodzie z
najwyższymi poziomami ekologicznej i energetycznej równowagi.
A.D. PERFECT SOLUTIONS WORLD SYSTEMS nadal pozostaje centralnym miejscem
skupiającym w sobie całościową koncepcję i technologię wykreowaną przez Ayhana Doyuka.
Zapraszamy do zapoznania się z tą stroną celem otrzymania ogólnego, zaktualizowanego obrazu
nas samych oraz zebrania podstawowych informacji potrzebnych wszystkim z nas:
osobistościom rządowym, światowym instytucjom, organizacjom ekologicznym i zajmującym
się środowiskiem naturalnym, społecznościom naukowym i edukacyjnym oraz sektorowi
prywatnemu z całego świata zainteresowanemu rzeczywistą transformacją naszych problemów
ze środowiskiem naturalnym przy pomocy przyjaznych rozwiązań stworzonych do zwalczania
ogromnego zanieczyszczenia i jego konsekwencji dla życia ludzi i zwierząt.
Strona internetowa www.adperfectsystems.com jest jedynym przez Ayhana Doyuka
autoryzowanym miejscem przedstawiającym tę nową fazę rozwoju. Cała jej zawartość podlega
prawu autorskiemu i jest prawnie chroniona międzynarodowymi regulacjami przeciw
kopiowaniu, dodawaniu zmian w treści czy rozpowszechnianiu. Jest ona jedynym miejscem,
które zawierać może linki do poprawnych i wiarygodnych informacji znajdujących się online.
Inne znajdujące się w internecie informacje dotyczące Ayhana Doyuka czy jego zespołu, a
różniące się od tych opublikowanych w tym miejscu są całkowicie nieprawdziwe oraz
rozpowszechniane ze złymi intencjami celem wprowadzenia w błąd tych, którzy poszukują
prawdy.
Pragniemy poprowadzić Państwa w odpowiednim kierunku i będziemy zaszczyceni, jeżeli
będziemy mogli służyć pomocą.
2
Z poważaniem
A.D. Perfect Solutions World Systems
oraz AyDo World Projects